GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-01-2022 18:25   Güncelleme : 25-01-2022 18:25

Aile hekimleri yine iş bırakıyor!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimlerinin eyleme gideceğini ve sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara bakılacağını duyurdu. Hasta muayene süreleri ise 20 dakikada bire çıkarıldı. Talepleri yerine gelmezse yeni kararlar da masada.

Aile hekimleri yine iş bırakıyor!
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimlerinin eyleme gideceğini ve sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara bakılacağını duyurdu. Hasta muayene süreleri ise 20 dakikada bire çıkarıldı. Talepleri yerine gelmezse yeni kararlar da masada.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aile hekimlerinin eyleme gideceğini ve sadece MHRS sistemi üzerinden randevulu hastalara bakılacağını duyurdu. Hasta muayene süreleri ise 20 dakikada bire çıkarıldı. Talepleri yerine gelmezse yeni kararlar da masada.

AHEF’in söz konusu açıklaması şöyle oldu:

“Bugün itibarıyla tüm aile hekimleri, her hastaya nitelikli sağlık hizmeti verebileceği 20 dakikalık bir süreyle iyi hekimlik uygulaması gereği MHRS mevzuatına uygun olarak, sadece randevuyla hasta bakacaktır. Tıbbi gereklilikler kapsamında kronik hastalarımıza sağlık hizmeti verilecek ancak HYP sistemi kesinlikle kullanılmayacaktır. Mevzuata uygun olmayan sağlık raporu talepleri değerlendirilmeyecek, e-rapor harici sağlık raporu hiçbir şekilde düzenlenmeyecek, ileri tetkik gerektiren durumlarda vatandaşlar ikinci basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Aile hekimlerince özellikli izlem adı altında, telefon ile aramak suretiyle hiçbir işlem yapılmayacaktır.”

Açıklamada ayrıca talepler yerine getirilmediği taktirde 17 Şubat’ta tüm il dernek başkanlarının katılımıyla Ankara’da basın açıklamasının yapılacağı belirtildi ve “Anayasanın tanıdığı hak gereği, sosyal, hukuksal ve özlük haklarımız ve sağlık çalışanına şiddete dikkat çekmek için tüm Türkiye’de, 17-18 Şubat’ta 2 gün iş bırakma eylemi icra edilecek, illerde ortak basın açıklaması ve basılı dokümanlar ile halka yönelik farkındalık çalışması yürütülecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

"Hak ve taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde; 14 Mart 2022 itibarıyla her yıl 14 Mart tarihi, tüm STK'lerin katılımı ile emsalleri gibi 'Hekim Emek ve Dayanışma Günü' olarak kutlanacak ve acil sağlık hizmetleri haricinde iş üretilmeyecektir. 14 Mart-16 Mart 2022 tarihlerinde tüm Türkiye'de Anayasa'nın tanıdığı hak gereği, sosyal, hukuksal ve özlük haklarımız ve sağlık çalışanına şiddete dikkat çekmek için, 3 gün iş bırakma eylemi icra edilecek, illerde ortak basın açıklaması ve basılı dokümanlarla halka yönelik farkındalık çalışması yürütülecektir. Nisan 2022'de yeniden değerlendirme yapılacak, yeni eylem takvimi açıklanacaktır."

AdminAdmin