YEREL
Giriş Tarihi : 13-08-2021 11:06   Güncelleme : 13-08-2021 11:06

Hendek'in 18 mahallesinde fay kazı çalışması yapıldı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Kuzey Anadolu Fay Hattı verilerine göre Hendek’te bakanlık denetiminde uzmanlar tarafından 18 mahallede gözlem ve fay kazı çalışması yapıldığını belirtti.

Hendek'in 18 mahallesinde fay kazı çalışması yapıldı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Anadolu Fay Hattı verilerine göre Hendek'te bakanlık denetiminde uzmanlar tarafından 18 mahallede gözlem ve fay kazı çalışması yapıldığını belirtti.


MTA Genel Müdürlüğünün Kuzey Anadolu Fay Hattı verilerine göre ilçe sınırlarından geçen ve 18 mahalleyi kapsayan faylarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetiminde uzmanlarca araştırma yapıldığını ifade eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, paleosismolojik çalışmalar alanında uzman olan Prof. Dr. Erhan Altunel'in danışmanlığında arazi gözlem ve hendek (fay kazısı) çalışmalarıyla veriler oluşturulduğunu belirtti.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporları hazırlanıyor. Yer altı verileri oluşturulurken, elde edilen veriler plan ve yapılaşma süreçlerine entegre edilecektir. Bu raporla vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için en uygun en uygun yapılaşma şartlarını ortaya koyarak planlarımızı aktarmak istiyoruz. Bu rapora göre belki de bazı bölgelerimizde fay hatlarından dolayı oluşan kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşlarımızın da mağduriyetleri giderilmiş olacak” dedi.