EKONOMİ
Giriş Tarihi : 23-06-2022 12:14   Güncelleme : 23-06-2022 12:14

Varlık Barışı'ndan yararlanmak için son hafta

Varlık barışıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının ülkeye girmesi halinde geriye dönük yaptırım yapılmayacağı bildirilmiş ve süre tanınmıştı. Tanınan süre 30 Haziran'da tamamlanıyor.

Varlık Barışı'ndan yararlanmak için son hafta

"Varlık Barışı" açıklandıktan sonra, son günü ile ilgili süreler katılım yoğunluğu nedeni ile bir kaç kez uzatılmıştı. Bu hafta ise uygulamadan yararlanmak için tanınan başvuru süresi 30 Haziran'da bitecek. AA'nın haberine göre, yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirilebilmesini kapsayan düzenleme için başvuru süresi 30 Haziran'da bitiyor. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasına başvuru için son haftaya girildi. Hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye başvuru için süre azaldı. Varlık Barışı ndan yararlanmak için son hafta #1 Yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran'a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek. Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk Lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuruyla hesaplanacak. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle hesaplanarak Türkiye'de değerlendirilebilecek. Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri esas alınacak. Ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasında "Hızlı Erişim" alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden, Başkanlığın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için "189", yurt dışı aramalar için ise "0090–312-189-1122" numaralı telefon hattından ulaşabiliyor.
AdminAdmin