GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-10-2022 14:13   Güncelleme : 27-10-2022 14:13

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Ekonomi - TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıklayarak "Enflasyonun 2022 yıl sonunda %65,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu "Rusya-Ukrayna Savaşı’na bağlı olarak ortaya çıkan jeopolitik riskler enflasyonun küresel ölçekte yükselmesine ve talebin zayıflamasına yol açarken, aynı zamanda enflasyon oranlarındaki artışın öngörülenden daha uzun süreceğine dair beklentileri güçlendirmektedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Küresel iktisadi faaliyette gerçekleşen yavaşlama eğilimi öncü göstergelerle yılın geri kalanında devam etmektedir. Rusya, Ukrayna savaşına bağlı ortaya çıkan riskler, pandemi nedeniyle bozulan küresel tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor. Emtia fiyatlarının halen geçmiş dönem ortalamalarının üzerinde olduğu ve enerji fiyatlarının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir.

2022 yılına ilişkin Enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. İhracat ve makine tesisat yatırımlarının yıllık büyümeye katkısı artarak devam etti.

BÜYÜME TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENMİŞTİ

Türkiye ekonomisinde son 8 çeyrek boyunca gerçekleşen büyüme oranları eğilim olarak diğer dönemlerin üzerinde seyretmektedir. Pandemi sonrasında normalleşen, dönüşüm geçiren Türkiye ekonomisi yılın 2.çeyreğinde güçlü performans sergilemiş ve yıllık bazda yüzde 7.6 oranında büyümüştür. Uluslararası kuruluşlar Türkiye için 2022 büyüme tahminini yukarı yönlü güncellemektedir.

Türkiye uygulanan etkin politikalar sayesinde güçlü ve kapsayıcı büyüme gerçekleştirerek G20 ülkelerinden olumlu ayrışmıştır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başı GSYH bakıldığında Türkiye’nin pandemi sonrasında yüksek gelir grubu ülkelerden daha hızlı büyüdüğü görülmektedir.

Büyüme oranları bu sürecin 2022 yılında da devam edeceğini göstermektedir. Hedefli kredi politikalarımızın odak noktalarında olan makine ve teçhizat yatırımları yükseliştedir. 2019 yılının son çeyreğinden bu yana kesintisiz olarak devam etmektedir. Makine teçhizat yatırımının ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 20 olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın 2. çeyreğinde yatırımlar yüzde 17.8 oranında büyümüştür.

İHRACATTA ÜST ÜSTE REKOR ARTIŞLAR YAŞANDI

İşgücüne katılım oranındaki artış sürerken, işsiz sayısındaki azalım daha belirgin hale geldi.

İstihdam edilen kişi sayısı 2020 yılı birinci çeyreğinden bu yana toplamda 4,1 milyon kişi artmıştır. İstihdamdaki yapısal kazanımların korunmasını önemsiyoruz. Cari dengemizdeki iyileşme süreci ikinci çeyrekte de devam etti. Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz. 2022 yılında ihracatta üst üste rekor artışlar yaşandı. Üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış ihracat yatay seyretti, ihracat enerjiye bağlı olarak artış kaydetti. İhracat üzerindeki aşağı yönlü riskler artmış olmakla birlikte, güçlü ve kalıcı unsurlar ağır basmaktadır.

Eylül ayı öncü göstergeleri turizm sektörünün güçlü seyrinin devam ettiğini gösteriyor. Üçüncü çeyrekte öncü göstergeler bir önceki çeyreğe göre talep koşullarında daha ılımlı bir seyre işaret ediyor.

Ağustos ayı itibarıyla, yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payı yüzde 28’i aşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

KOBİ'lerin 2022 yılı Eylül ayındaki net kredi kullanım miktarı önceki yılın Ocak-Eylül döneminin 1,5 katı olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, KOBİ kredilerinin tutarı ve bankacılık sektörü kredileri içerisindeki payı tarihsel olarak en yüksek düzeye ulaşmıştır.

2021 yılı sonundan itibaren TL mevduat payının istikrarlı bir şekilde artmakta olduğunu görmekteyiz.

PETROL, GIDA, İTHALAT TAHMİNLERİ

2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 100,5 Dolar (Önceki 99,6 dolar).

2022 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %75,0 (Önceki %71,3). 2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %22,0 (Önceki %25,7).

2022 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini %25,2 (Önceki %23,3). 2023 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini -%9,2 (Önceki -%8,4).

ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun 2022 yıl sonunda %65,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %60,4).

Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %19,2). 

Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %62,8-67,6 aralığında -orta noktası %65,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %56,9-63,9 aralığı ile %60,4).

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda %17,7-26,9 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %14,5-23,9 aralığı ile %19,2).

Merkez Bankası'nın faiz indirim dünya basınındaMerkez Bankası'nın faiz indirim dünya basınında

ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAYA KATKI SAĞLAMIŞTIR

Tüm politika araçları gözden geçirilerek ülkemiz ihtiyaç ve koşullarına en uygun para politikası çerçevesi kademeli olarak oluşturulmuştur.

Enflasyonu düşürmek amacıyla yalnızca toplam talebi kısmaya odaklanarak yatırım ve ihracat kapasitesine zarar vermek yerine, hedefli bir anlayışla üretimi destekleyici politikalar uygulanmaktadır.

Faiz ve hedefli kredi kararlarıyla uygun finansman koşulları oluşturularak arz ve cari fazla kapasitesi geliştirilmektedir.

Mevduatlarda Türk Lirasının payı artmaktadır, bu durum döviz kurlarına istikrar kazandırarak enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlamaktadır.

Bütünleşik bir çerçeve içinde oluşturulan etkin politika araçlarıyla beklentilerin ve kur istikrarının enflasyondaki düşüşü desteklemesi sağlanacaktır.

Kredilerin uygun seviyede olmasını nasıl önemsiyorsak, uygun şekilde kullanılmasını da o kadar önemsiyoruz. Kalıcı cari fazla verme kapasitesine ulaştığımızda döviz piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu doğal olarak sağlanmış olacak. Bu hedefe beklenenden daha yakın olduğumuzu bir süredir paylaşıyorum.

SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

Enflasyondaki düşüşün kalıcı bir fiyat istikrarı sağlamasının iki ön koşulu olduğu değerlendirilmektedir, birincisi kalıcı cari fazla verme kapasitesine ulaşılması, ikincisi ise hane halkının, firmaların ve bankaların bilançolarındaki TL'nin baskınlığının sağlanmasıdır. Sağlıksız fiyat oluşumlarına izin vermeyeceğiz. Önceki rapor döneminden bu yana parasal aktarımın etkinliği artırıldı ve kredilerde ihtiyatlı duruş güçlendirildi.

Küresel zorluklara rağmen, tüm paydaşlarla uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışarak, enflasyonu kalıcı olarak düşürecek bir program sabır ve kararlılıkla uygulanmaktadır.

AdminAdmin