YEREL
Giriş Tarihi : 16-09-2023 11:50

O belediye 11 milyonluk arsayı satışa çıkardı!

Erenler Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan bin 376 metrekarelik arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Arsanın satış ihalesi ise kapalı teklif usulü işe gerçekleştirilecek. AYRINTILAR...

O belediye 11 milyonluk arsayı satışa çıkardı!

Erenler Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olduğu belirtilen bin 376,77 metrekarelik bir arsayı ihale yoluyla satışa çıkardığını duyurdu.

Erenler ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan "Konut alanı" nitelikli arsanın metrekaresinin muhammen fiyatı ise 8 bin lira olarak belirlendi.

Erenler ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan 13628 parse numaralı arsanın toplam muhammen bedeli ise 11 milyon 14 bin 160 lira değerinde.

 

İHALE DETAYLARI

Söz konusu arsanın satış ihalesi 26 Eylül Salı günü saat 11.00'de Belediye Encümeni huzurunda "Kapalı Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli belgeleri ihale günü saat 10.00'a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekiyor.

 

İSTENEN BELGELER

Gerçek Kişiler
-İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
-İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
-2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
-Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
-Tebligat Adres Beyanı
-Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamakTüzel Kişiler
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya -Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
-2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
-Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
-Tebligat Adres Beyanı
-Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak

AdminAdmin