SİYASET
Giriş Tarihi : 03-07-2024 17:01

"TBMM'ye Sunulan 9. Yargı Paketi: İcra ve İflas Kanunu'nda Önemli Değişiklikler"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekillerinin imzasını taşıyan, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif kapsamında, İcra ve İflas Kanunu'nda önemli düzenlemeler yer alıyor. Elektronik ortamda yapılan açık artırma süreçlerinde teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve en az 1000 Türk Lirası olacak şekilde belirleniyor.

Açık artırma süresinin son 10 dakikasında yeni bir teklif verilmesi durumunda süre 3 dakika uzatılacak. Uzama süresi içinde tekrar teklif verilmesi halinde süre her yeni teklif için 3 dakika daha uzayacak. Toplam uzama süresi bir saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenebilecek.

Yeniden değerleme sonucu belirlenen parasal sınırların 1000 Türk Lirasını aşmayan küsuratları dikkate alınmayacak şekilde düzenleme yapılıyor. İstinaf ve temyiz yoluyla başvurularda ise ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlar esas alınacak.

Avukatlık Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile adli yardım ödeneğinin barolar arasında dağıtımı yeniden düzenleniyor. Birden fazla baronun bulunduğu illerde dağıtım, belirli kriterler doğrultusunda yapılacak.

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda sorulacak alanlara "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku" ekleniyor. Sınavlarda soru sayısı 120'ye çıkarılıyor ve yeni hukuk alanları ihtiyaç halinde yönetmelikle belirlenebilecek.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılacak değişiklikle 31 bin Türk Lirasını geçmeyen davalar hakkında verilen kararlar kesin olacak, istinaf yoluna başvurulamayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile yediemin otoparklarında 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Teklif kapsamında ayrıca Kamulaştırma Kanunu'na ilişkin madde eklenerek, belirli şartları sağlayan taşınmazlar için kamulaştırma işlemlerine dayanmaksızın kamulaştırılmış sayılması öngörülüyor.

Son olarak, Anayasa Mahkemesi'nin "kadının soyadına" ilişkin iptal kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nda düzenleme yapılacak; kadın evlilikle kocasının soyadını alabilecek ve önceki soyadını kullanabilecek.

AdminAdmin